Flamizol S 5kg - protipožární nátěr na ocelové konstrukce

Flamizol S 5kg - protipožární nátěr na ocelové konstrukce
Kód produktu: AD6038
Cena bez DPH: 1 362,81 Kč
Cena s DPH: 1 649,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

Protipožární zpěnitelná nátěrová hmota k ochraně ocelových konstrukcí.

FLAMIZOL S je bílá suspenze. Použitím schváleného vrchního krycího laku lze upravit na libovolný barevný odstín. V procesu hoření vytváří protipožární nátěrová hmota svým tepelným rozkladem na povrchu chráněného materiálu nehořlavou, tepelně izolující vrstvu pěny, která způsobí určitou časovou prodlevu spolehlivě chránící materiál proti působení ohně a sálavého tepla.  Aplikaci protipožárních nátěrů může provádět pouze firma, která je zaškolena výrobcem a prokáže se platným "Osvědčením" společnosti STACHEMA CZ s.r.o.!!!!!

Při požadavku probarvení útujeme příplatek. Na vyžádání.

Nátěrový systém Flamizol S je určen k ochraně ocelových nosných konstrukcí proti působení ohně a sálavého tepla s předepsanou požární odolností 15 - 60 minut.

Povrch konstrukce před aplikací musí být připraven dle platných norem ČSN (odmaštění, odstranění všech nečistot).

Základní antikorozní nátěr v tloušťce odpovídající 40 - 80 um. (dle návodu na etiketě) Doporučené otestované druhy základových nátěrů jsou uvedeny v příloze Aplikační návody PPN na https://www.stachema.cz/produkty/kovu:c97/flamizol-s:p54.htm

Tloušťka nátěru se volí dle dimenzačních tabulek výrobce od 200 - 1400 um. Maximálně lze nanášet 250 um (cca 3m2/kg) suché vrstvy najednou. Aplikace se provádí stříkacím vysokotlakým zařízením nebo nátěrem a to při teplotě + 5°C až + 35°C . Jednotlivé vrstvy se nanášejí postupně po proschnutí spodní vrstvy, minimálně po 8 hodinách při 20 °C. Poslední vrstvu je třeba nechat schnout minimálně 3 dny. Povrch lze upravit na libovolný barevný odstín použitím otestovaného krycího laku (40 - 80 um dle návodu na etiketě) a chránit materiál proti působení agresívního prostředí. Doporučené otestované druhy vrchních krycích nátěrů jsou uvedeny v příloze Aplikační návody PPN Stachema, https://www.stachema.cz/produkty/kovu:c97/flamizol-s:p54.htm.

Životnost nátěru Flamizol S: dle zkoušek akreditované zkušebny VVÚD Březnice minimálně 10 let.

Technická data
Specifická hmotnost při 20 °C 1,35 - 1,45 g/cm3
Obsah sušiny 70 %
Hodnota pH 7 - 9