ETERNAL Epoxy Stabil šedý 10kg

ETERNAL Epoxy Stabil šedý 10kg
Kód produktu: AD6768
Původní cena: 2 700,00 Kč
Cena bez DPH: 2 149,00 Kč
Cena s DPH: 2 600,29 Kč
Ušetříte: 99,71 Kč (3%)
Dostupnost: Skladem

Dvousložkový vodou ředitelný epoxidový email v balení 5 + 5kg.                        

Na vysoce odolné nátěry betonových podlah pro vnitřní použití a velmi dobrou odolností oděru, dobře odolávají vodě, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, zředěným kyselinám a zásadám a asanačním roztokům

Oblast použití:                         

ETERNAL epoxy stabil je určený k povrchové úpravě betonových podlah ve sklepech, garážích, dílnách, prodejnách, skladištích, výstavních prostorech apod. Je vhodný k povrchové úpravě vnitřních betonových povrchů, vápenocementových a cementových omítek, dřeva, dřevovláknitých, devotřískových a sádrokartonových desek. 

Zpracování:                         

Složka A se smíchá se složkou B v poměru 1 : 1 hm. dílů pomalým mícháním po dobu 5 minut. Po dokonalém promíchání se nátěrová hmota nechá stát 15 minut, po této době se opět krátce zamíchá a může se aplikovat. 

Způsoby nanášení:                         

ETERNAL epoxy stabil se nanáší na připravený a vyschlý penetrovaný podklad. Provádějí se dva nátěry s přestávkou mezi nátěry 24 hod. Nátěr je zcela vytvrzen po 7 dnech při normální teplotě.Teplota podkladu i prostředí při aplikaci musí být minimálně 15°C, relativní vlhkost vzduchu maximálně 80 %. Pro správný průběh zasychání a zamezení tvorby defektů nátěru je nutné po dobu práce a zasychání zajistit dostatečné větrání. Při požadavku protiskluzné úpravy se doporučuje do 1. nátěru provést vsyp pískem vhodné frakce (0,2 - 0,5 mm).                         

Betonové podklady pro ETERNAL epoxy stabil musí být vyzrálé, suché, soudržné, vyspravené, očištěné a napenetrované. K penetraci málo savých podkladů je vhodnější použít ETERNAL epoxy lak ředěný 1 : 1 vodou. Nové a hlazené betonové podlahy je nutné předem otryskat nebo obrousit. Kovové podklady je nutné opatřit vhodným antikorozním nátěrem (ETERNAL antikor epoxidový). 

Upozornění :  Hmota vzniklá smísením složek A a B je zpracovatelná do 2 hodin při 20°C. Po uplynutí této doby nelze nátěrovou hmotu použít. Zvýšená teplota výrazně zkracuje dobu zpracovatelnosti. Práce nelze provádět při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %. Vyšší relativní vlhkost může ovlivnit proces zasychání nátěru a tím konečné vlastnosti nátěru, případně způsobit vznik defektů.

Spotřeba: (konečný nátěr): 0,4 - 0,5 kg/m2 (při 2 - 3 nátěrech)