Caparol Disbopox 447 balení 10kg

Caparol Disbopox 447 balení 10kg
Kód produktu: AD6988
Původní cena: 3 470,00 Kč
Cena bez DPH: 2 619,84 Kč
Cena s DPH: 3 170,00 Kč
Ušetříte: 300,00 Kč (8%)
Dostupnost: Skladem

Varianty

 Dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, ředitelný vodou, na pojezdové podlahové plochy pro oblast průmyslu i řemeslných dílen s mírným až středním běžným průmyslovým namáháním.

Ochranný nátěr, odolný proti chemikáliím a dezinfekčním prostředkům, na vysoce namáhané plochy stěn ve vnitřních prostorech. (laboratoře, nemocnice)
 
 
Popis výrobku 
 
Účel použití -  Podlahové plochy:  Na pojezdové minerální podlahové plochy a potěry z tvrdého asfaltu v oblasti průmyslu i řemeslných dílen, jako např. zásobovací prostory, vytápěcí centrály, sklady a skladové prostory, archívy, chodby, únikové cesty, nouzová schodiště, sociální zařízení. -  Pomocný nátěr v systému Disboxid ArteFloor. - Plochy stěn:  Na minerální plochy stěn, které jsou vystaveny značnému zatížení chemikáliemi, dezinfekními prostředky nebo vlhkostí, jako nap. v nemocnicích, větracích šachtách, laboratořích, výrobních prostorech v potravinářském průmyslu a v průmyslu výroby poživatin.
 
Vlastnosti materiálu: - dostaten odolný proti chemikáliím - lze dostaten dekontaminovat podle normy DIN 25 415
- difuzní - vhodný na magnezitové a anhydritové potěry
 
Materiálová báze: dvojsložková epoxidová pryskyřice, ředitelná vodou, bez obsahu rozpouštědla
 
Velikost balení: 40 kg hmota: 24 kg           tužidlo: 16 kg  10 kg kombinovaná nádoba 10 kg  kombinovaná nádoba (ColorExpress)
 
Barevné odstíny:  Podlahové plochy kemenná še, betonová še Zvláštní barevné odstíny na požádání. Plochy stn: Balení 10 kg: starobílá Do vnitních prostor lze tónovat veškerými barevnými odstíny amfibolinových tónovacích barev až do 5 %. Barevné odstíny ColorExpress Na zaízeních ColorExpress lze tónovat na míst více než 21 000 barevných odstín. Lze natónovat i exkluzivní barevné provedení v 32 odstínech barevné kolekce Disbon. Podle požadovaného barevného odstínu namíchejte v zaízení ColorExpress bázi 1, bázi 2 nebo bázi 3. V dsledku
povtrnostních vliv a ultrafialového záení mže docházet ke zmnám barevného odstínu a k projevm kídování. Organická barviva (nap. káva, ervené víno nebo listy) i rzné chemikálie (nap. dezinfekní prostedky, kyseliny apod.) mohou zpsobovat zmny barevného odstínu. Smýkání pedmt a podobné namáhání mže zpsobit poškrábání povrchu. Funknost tím nebude ovlivněna.
 
Lesk: hedvábně lesklý
 
Skladování V chladném, suchém a nemrazivém prostedí. Originální uzavené nádoby jsou stabilní pi skladování minimáln 2 roky. Za nižších teplot skladujte látku ped zpracováním pi teplot cca 20°C.
 
Technická data Hustota:  cca 1,4 g/cm3 tlouška suché vrstvy: cca 35 µm/100 g/m2 koeficient difuzního odporu µ H2O: cca 20 000 otr podle Tabera: 66 mg/30 cm2 CS 10 / 1000 U / 1000 g